Εκλογές 2017 ΔΣ του Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου

Απρίλιος 2017

Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου ανέδειξαν το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως έξης:

  • Πρόεδρος: Αθανασοπούλου Θεώνη
  • Αντιπρόεδρος: Ζαχείλα- Καπελώνη Καίτη
  • Γενική γραμματέας: Γκάμαρη Πανωραία
  • Ειδική γραμματέας: Πασχάλη Βέρα
  • Ταμίας: Τσουρά Βασιλική
  • Μέλος: Μάρκου Μαρία
  • Μέλος: Αντωνίου Δέσποινα