Μέλη Δ.Σ.

  • Πρόεδρος: Καραγιαννάκη Άννα
  • Αντιπρόεδρος:  Ζερβουδάκης Μανόλης
  • Γενικός γραμματέας: Σκούφου Μαρία
  • Ειδικός γραμματέας: Γκάμαρη Πανωραία
  • Ταμίας: Αθανασοπούλου Θεώνη
  • Μέλος: Ζαχείλα Καπελώνη Καίτη
  • Μέλος: Μαντά Μαρία Μαγδαληνή