Μέλη Δ.Σ.

  • Πρόεδρος: Αθανασοπούλου Θεώνη
  • Αντιπρόεδρος: Ζαχείλα-Καπελώνη Καίτη
  • Γενικός γραμματέας: Πασχάλη Βέρα
  • Ειδικός γραμματέας: Σκούφου Μαρία
  • Ταμίας: Τσουρά Βασιλική
  • Μέλος: Γκάμαρη Πανωραία
  • Μέλος: Μάρκου Μαρία