Ιστορία του Συλλόγου

Ίδρυση του Συλλόγου – 15 Δεκεμβρίου του 2011

Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Ρεθύμνου ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο, στις 15 Δεκεμβρίου του 2011.

Με την υπ΄αριθμ. 106/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου αναγνωρίστηκε η (σύσταση) του σωματείου και εγκρίθηκε το από 15-12-2011 καταστατικό του, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» που έχει έδρα το Ρέθυμνο.


Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου Δεκέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2014

Γιώργος Κανδύλης, Πρόεδρος
Ασπασία Δίμτσα, Αντιπρόεδρος
Ελίνα Διαμάντη, Γενικός Γραμματέας
Ζερβουδάκης Μανώλης, Ταμίας
Παναγιώτου Χριστιάνα, Ειδικός Γραμματέας
Αθανασοπούλου Θεώνη, Μέλος
Ζαχείλα Καίτη, Μέλος,


Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου Ιανουάριος  2015 – Φεβρουάριος 2017

Πρόεδρος: Κανδύλης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Ζερβουδάκης Μανώλης
Γενική γραμματέας: Μάρκου Μαρία
Ειδική γραμματέας: Πασχάλη Βέρα
Ταμίας: Θεώνη Αθανασοπούλου
Μέλος: Καίτη Ζαχείλα
Μέλος: Ελίνα Διαμαντή