Εκλογές 2019 – Δ.Σ. του Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου

Δεκέμβριος 2019

Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου ανέδειξαν το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως έξης:

  • Πρόεδρος: Αθανασοπούλου Θεώνη
  • Αντιπρόεδρος: Ζαχείλα- Καπελώνη Καίτη
  • Γενική γραμματέας: Πασχάλη Βέρα
  • Ειδική γραμματέας: Σκούφου Μαρία
  • Ταμίας: Τσουρά Βασιλική
  • Μέλος: Γκάμαρη Πανωραία
  • Μέλος: Μάρκου Μαρία