Εκλογές 2015 ΔΣ Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου

Μάρτιος 2015
Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου ανέδειξαν το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως έξης:

Πρόεδρος: Κανδύλης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Ζερβουδάκης Μανώλης
Γενική γραμματέας: Μάρκου Μαρία
Ειδική γραμματέας: Πασχάλη Βέρα
Ταμίας: Θεώνη Αθανασοπούλου
Μέλος: Καίτη Ζαχείλα
Μέλος: Ελίνα Διαμαντή.